Student Papers
Mạng tích chập và mô hình UNET trong bài toán phân mảng hình ảnh

 • Nguyễn Hoàng Khang, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa
 • Tạ Quang Khôi, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ
 • Hoàng Nghĩa, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Phan Nguyễn Tuấn Kiệt, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM

Sentimental Analysis

 • Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trường THPT Chuyên KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Huỳnh Vũ Khôi Nguyên, Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận
 • Võ Minh Quân, Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt
 • Hồ Tiến Đức, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM

Sentimental Analysis

 • Nguyễn Tài Tuệ, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Nguyễn Hoàng Thuận, Trường THPT Trị An, Đồng Nai
 • Nguyễn Phong Phú, Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Sa Đéc
 • Nguyễn Kim Phương Trang, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên

Object Detection

 • Nguyễn Đắc Khôi Nguyên, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. HCM
 • Trương Minh Hoàng, Northfield Mount Hermon School, MA, USA
 • Phạm Nguyễn Hằng Vân, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng
 • Lê Đình Hải, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa

Conjugate Gradient Descent

 • Huỳnh Ngọc Tân, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Nguyễn Thiện Nhân, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Nguyễn Mạc Nam Trung, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Ngô Nhựt Bảo Trân, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang

Ứng dụng mạng CNN và kiến trúc UNET trong việc phân tách nền và xe

 • Lê Duy Thức, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương
 • Phạm Đình Anh Khoa, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM
 • Lê Bảo Hiệp, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Nguyễn Đại Nghĩa, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM