Student Papers
Phân tuyến xe buýt ở TP. HCM

 • Nguyễn Trường Hải, Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận
 • Tiêu Phát Đạt, Trường Phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Phạm Thanh Ngọc, Trường Quốc tế Anh - Việt, TP. HCM

Đánh giá thiết bị y sinh

 • Hồ Đắc Thanh Chương, Trường THPT Chuyên Quốc học Huế
 • Nguyễn Duy, Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Bùi Trần Thục Như, Trường THPT Gia Định, TP. HCM
 • Dương Đình Trọng, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM

Số lượng xe buýt ở TP. HCM

 • Nguyễn Cao Nhật Long, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM
 • Nguyễn Trung Nghĩa, Trường THPT Thực hành Sư phạm, TP. HCM
 • Lâm Hữu Phúc, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá thiết bị y sinh

 • Trần Dương Việt Hoàng, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Bùi Minh Kiệt, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM
 • Hà Nhật Nam, Trường THPT Gia Định, TP. HCM

Khảo sát ô nhiễm môi trường nước

 • Nguyễn Tường Duy Bảo, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng
 • Nguyễn Khánh Duy, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP. HCM
 • Nguyễn Lý Nhật Quỳnh, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá thiết bị y sinh

 • Võ Minh Thiên Long, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ
 • Nguyễn Hưng Quang Khải, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
 • Nguyễn Hoàng Sơn, Trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm