Lectures and Projects
Lectures


Đại số tuyến tính

  • Nguyễn Vĩnh Khang, Liberty University
Download

Đồ thị

  • Cannot find field hoang in organizers.yaml
Download

Giải tích một và nhiều biến

  • Vũ Đức Tài, ​Hanoi University of Science
Download

Phương trình vi phân

  • Vũ Lê Thế Anh, HCMC University of Science
Download

Giới thiệu về toán mô hình

  • Cấn Trần Thành Trung, Caltech
Download

Xác suất thống kê

  • Phạm Nguyễn Mạnh, Minerva Schools at KGI
Download

Tối ưu hóa

  • Phạm Hoàng Nhật, University of Washington
Download

Lý thuyết trò chơi

  • Nguyễn Thị Mai Anh, Massachusetts Institute of Technology, USA
Download

Giới thiệu về Python

  • Hoàng Văn Thiên, Vietnamese-German University - Frankfurt UAS
Link


Projects


Đánh giá thiết bị y sinh

Ở Việt Nam, thiết bị y sinh có tiềm năng rất lớn để phát triển và đầu tư và khoa Kỹ thuật y sinh của đại học Quốc Tế là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện thiết kế và thử nghiệm kéo dài và rất tốn kém cả về thời gian lẫn kinh phí. Do đó, cần có những mô hình Toán học có thể đánh giá và giúp cho việc đưa ra quyết định tạm ngưng hay tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để đưa vào sử dụng, với hai yếu tố quyết định là hiệu quả sử dụng và kinh phí đầu tư.

Download

Nước thải ô nhiễm trên sông

Những năm qua, sự cẩu thả và vô trách nhiệm trong khâu xử lý nước thải độc hại trước khi xả ra sông/biển từ các nhà máy, như các vụ việc Vedan và Formosa, là một trong những nguyên nhân chính làm đầu độc nguồn nước và gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Hãy sử dụng những mô hình Toán học để giúp bộ Tài Nguyên và Môi Trường về vấn đề này.

Download

Số lượng xe buýt ở TP. HCM

Ở TP. HCM, xe buýt đóng vai trò vô cùng quan trọng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống giao thông. Tuy nhiên, các đề án để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý và cần cải thiện. Hãy xây dựng những mô hình Toán để giúp sở Giao Thông Vận Tải về vấn đề này.

Download