Student Papers

Khi tham gia PiMA, các trại sinh sẽ được chia thành nhóm từ 3 đến 4 người. Học sinh sẽ vận dụng các mô hình đã học để làm một đề án nhóm của riêng mình dưới sự hỗ trợ của các mentor. Ở ngày tổng kết – ngày cuối cùng của trại hè, từng thành viên trong nhóm sẽ thuyết trình về project của nhóm mình trước tất cả những trại sinh và mentor khác của trại.

Lectures and Projects

Tổng hợp những file bài giảng và tài liệu được phát và giảng dạy cho trại sinh trong thời gian diễn ra trại hè, được biên soạn và trình bày bởi các thành viên trong Ban tổ chức của PiMA. Trại sinh sẽ được cung cấp một số kiến thức toán nền tảng và kĩ năng cần thiết như làm việc nhóm, thuyết trình, đọc hiểu tài liệu học thuật,...

Organizing Team

Giới thiệu về các thành viên trong Ban tổ chức của PiMA, gồm các Ban Truyền thông, Ban Nội dung và Ban Hậu cần.

Gallery

Tổng hợp những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc của trại hè xuyên suốt thời gian diễn ra trại. Ngoài thời gian tập trung vào các bài học trên lớp và việc hoàn thành project, PiMA còn rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khác. Đó là những buổi giao lưu cùng các du học sinh, sinh viên, diễn giả chuyên ngành Toán và Tin học, và đặc biệt là những buổi trò chuyện, gắn kết giữa mọi người trong PiMA.