Lectures and Projects
Lectures


Xác suất Thống kê

  • Phạm Tấn Anh Quân, ​HCMC University of Science
Download

Đồ thị

  • Hồ Quốc Đăng Hưng, University of Chicago, USA
Download

Quy hoạch tuyến tính

  • Trần Hoàng Bảo Linh, National University of Singapore
Download

MATLAB và LaTeX

  • Lê Việt Hải, Pennsylvania State University
  • Nguyễn Vĩnh Khang, Liberty University
Download

Giới thiệu về toán mô hình

  • Cấn Trần Thành Trung, Caltech
Download


Projects


Bố trí xe cứu thương

Phải làm sao để Trạm Y Tế có thể đảm bảo huy động xe cứu thương đến nơi cần thiết trong thời gian ngắn nhất?

Download

Phân tuyến cho học sinh vào lớp 6

Làm sao để Bộ Giáo Dục có thể đảm bảo các bạn học sinh đều được đi học phù hợp với địa điểm của mình.

Download

Sắp xếp lịch chiếu phim

Làm sao để các rạp chiếu phim sắp xếp các bộ phim để trình chiếu đến cho khán giả?

Download

Thiết kế hệ thống tàu điện ngầm

Làm sao để TP. HCM có được một hệ thống tàu điện ngầm như các nước phát triển?

Download